Ban hành Quy định về thiết kế, thi công tái sinh bê tông nhựa

175 lượt xem
Font chữ aA aA - +

Demo - Ban hành Quy định về thiết kế, thi công tái sinh bê tông nhựa

Quy định tạm thời này yêu cầu về vật liệu, công tác khảo sát kết cấu áo đường cũ, thiết kế kết cấu áo đường có sử dụng lớp tái sinh nguội bê tông nhựa tại chỗ; thiết bị, thi công và nghiệm thu lớp tái sinh nguội bê tông nhựa tại chỗ bằng bitum bọt và xi măng. Quy định này cũng có thể áp đụng cho công tác cải tạo và nâng cấp kết cấu áo đường trong sân bay.

Thời gian qua, công nghệ cào bóc tái sinh nguội lớp bê tông nhựa tại chỗ bằng bitum bọt và xi măng được dùng để sửa chữa, cải tạo và nâng cấp kết cấu áo đường mềm có sử dụng lớp mặt đường bê tông nhựa. Tuy nhiên, sau một thời gian khai thác, các công trình thường bị xuống cấp hoặc hư hỏng, ảnh hưởng tới chất lượng khai thác và an toàn giao thông.

Theo Đấu thầu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.